Pernille Ærsøe Nielsen
// IT // Grafiker // Design // Layout // Frontend // HTML5 // UI & UX \\ CSS \\ Photoshop \\ InDesign \\ Illustrator \\ CMS \\

Layout


Adobe InDesign (CS5 / CC)
Adobe Photoshop (CS5 / CC)

På multimediedesign uddannelsen har jeg især beskæftiget mig med generelt layout. Her har jeg modtaget undervisning i InDesign og Photoshop (anvendt til bla. forsider) samt InDesign kursus. Jeg har her arbejdet med layout af magasiner, forsider, artikler, annoncer mm.

Som studiemedhjælper har jeg fået mulighed for at anvende mine evner ved udvikling af diverse virksomheds annoncer og artikler til eksternt brug, samt udvikling af dipolomer og scoreboards til internt brug.

Eksempel 1: Multimediedesign, rapport layout af Design Museum Danmark
Eksempel 2: Multimediedesign, Photoshop magasin
Eksempel 3: Multimediedesign, InDesign workshop
Eksempel 4: Multimediedesign, Designers Remix forside layout
Eksempel 5: PPHR annonce


Tilbage til portfolio